ហេតុ​អ្វី​ប្រជាជន​ខ្មែរ​មាន​ជំនឿ​លើ​ខ្នាយតាន់​ជ្រូកព្រៃ​? – CEN