ចែករំលែក​បទពិសោធ​ន៍​ជោគជ័យ ជាមួយ​យុវជន​អាហារូបករណ៍​ទៅ សិក្សា​នៅ​សាធារណៈរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន​ – CEN