កូរ៉េខាងជើង​អំពាវនាវ​ឱ្យ​ជប៉ុន​សម្ដែង​សុច្ឆន្ទៈ​សន្ដិភាព​ – CEN