អគ្គស្នងការដ្ឋាន​នគ​របាល​ជាតិ​៖ ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កុំ​ជឿ​ឲ្យសោះ​ថា​មាន ISIS ដើរ​ចាក់​បញ្ចូល​មេរោគ​អេដស៍ ដល់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ – CEN