ស្ត្រី​ម្នាក់ បាញ់​សម្លាប់​ខ្លួនឯងរ​បួស​ធ្ងន់​ – CEN