វិមាន​ក្រែ​ម​ឡាំង និយាយ​យ៉ាងដូចម្តេច​អំពី​សំបុត្រ “​ត្រៀម​វាយលុក​អាមេរិក​ជាស្រេច​” របស់​កូរ៉េខាងជើង​? – CEN