ក្រសួង​រៀបចំ​ដែនដី ប្រកាសថា មិន​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ដីធ្លី​រវាង​ពលរដ្ឋ​២៩២​គ្រួសារ​និង​ក្រុមហ៊ុន​ហេង អភិវឌ្ឍន៍ នៅ​ស្រុក​កណ្តាលស្ទឹង ដោយសារ​មាន​ដីកា​សម្រេច​ពី​តុលាការ​ – CEN