រញ្ជួយ​ដី​វាយប្រហារ​ព្រំដែន​អ៊ឺ​រ៉ា​ក់ អ៊ឺ​រ៉ង់ សម្លាប់​មនុស្ស​ជាង ១០០​នាក់​ – CEN