មិន​គួរឲ្យ​ជឿ​! បុរស​ម្នាក់​នេះ​អាច​មាន​ទំនាក់ទំនង​មិនធម្មតា​ជាមួយ​ក្រពើ គាត់​អាច​ហែល​ទឹក​លេង​ជាមួយ​វា​បាន យ៉ាង​អស្ចារ្យ​ (មានវីដេអូ) – CEN