​ដើមឈើ​អាយុ ១០០​ឆ្នាំ បង្ហូរទឹក​មិន​ឈប់ឈរ​អស់កាល ២៥​ឆ្នាំ​មកហើយ​ (មានវីដេអូ) – CEN