ជនជាតិ​ជប៉ុន​ម្នាក់​ស្លាប់​សង្ស័យ​ខ្យល់គរ នៅក្នុង​សណ្ឋាគា​រការ​ស៊ីណូ​ហ្គូ​ឌេ​ន​ហ្គា​ឡា​ក់​ស៊ី ក្រុង​បាវិត​ – CEN