គ្រឿងញៀន​តម្លៃ​ប្រមាណ​ជា​២​លាន​ដុល្លារ ត្រូវ​ដុត​បំផ្លាញចោល​ – CEN