​ស្ត្រី​ម្នាក់ ជួញដូរ​និង​ចែកចាយ​សារធាតុ​ញៀន ត្រូវបាន​សមត្ថកិច្ច បង្ក្រាប​រួមជាមួយ​វត្ថុតាង​ – CEN