កម្ពុជា​-​ឡាវ ឯកភាពគ្នា​បោះបង្គោល​ព្រំដែន​ឲ្យ​បាន​ញឹក នៅ​កន្លែង​មាន​បញ្ហា​ – CEN