អាង​ខ្លួន​ជា​នាយករង​ក្រុមហ៊ុន​មាន​ទង្វើ​ប្រមាថ​កសិករ​ម្នាក់ លទ្ធផល​ចុងក្រោយ​គឺ​បាត់​អស់​… អនាគត​ (មានវីដេអូ) – CEN