​ពិតជា​គួរឱ្យ​សរសើរ​ណាស់​! លោកគ្រូ​ស្បែក​គង់ រើស​បាន​មាស​សុទ្ធ ៣​តម្លៃ ប៉ុន្តែ​សម្រេចចិត្ត​ធ្វើបែបនេះ​… – CEN