កូរ៉េខាងត្បូងៈ​អគ្គិភ័យ​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​កា​រដ្ឋា​ន​សំណង់​ធ្វើឱ្យ​ពល​ករ​ហ៉ា​ង​តិច​៣​នាក់​ស្លាប់​និង​៣៧​នាក់រ​ងរ​បួស​ – CEN