​ស្ត្រី​ម្នាក់​ប៊ិះ​ស្លាប់​ដោយសារ​ដែក​១​ធ្លាក់​ពី​ការដ្ឋាន​សំណង់ បុក​ទម្លុះ​កញ្ចក់​រថយន្ត​យ៉ាង​សាហាវបែបនេះ – CEN