​គ្រាន់តែ​រឿង​ប៉ុណ្ណឹង​សោះ ស្ត្រី​ពោះធំ​នេះ​ចងកំហឹង​នឹង​កូន​​ក្មេង​ម្នាក់​ទៅរួច ឃើញ​ហើយ​ពិតជា​ហួសចិត្ត​ខ្លាំងណាស់ (​វីដេអូ​) – CEN