បង្ហាញមុខ​ចោរ​២​នាក់ ដែល​បាញ់​នារី​ម្នាក់​ប្លន់​យក​ម៉ូតូ​ – CEN