តើ​ព្រលឹង​ខ្មោច​មាន​ពិត​ដែរឬទេ​? (មានវីដេអូ) – CEN