ប្រទះឃើញ “​មនុស្ស​ភព​ដទៃ​” មាន​ពណ៌​បៃតង នៅពេ​រូ​ (មានវីដេអូ) – CEN