ទិដ្ឋភាព​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ពេល​ដែល​ដី​បាក់​ពីលើ​ភ្នំ រួច​ទាញ​យក​គ្រឿងចក្រ និង​កម្មករ​ពីររូប​ធ្លាក់​ចុះ​ក្នុង​ជ្រោះ​ដ៏​ជ្រៅ​ (មានវីដេអូ) – CEN