​អាមេរិក​-​រុស្ស៊ី​ឯកភាពគ្នា​រៀបចំ​ជំនួប​រវាង​លោក​Trupm និង​លោក Putin – CEN