អ្នកគាំទ្រ​មិច​ស៊ី​កូ ឡោម​ព័ទ្ធ​ស្ថានទូត​កូរ៉េខាងត្បូង​ជិត ដើម្បី​ថ្លែងអំណរគុណ ខណៈពេល​អ្នកគាំទ្រ​អាល្លឺម៉ង់​ហូរ​ទឹកភ្នែក​និយាយ​លែង​ចេញ​ – CEN