រឿង​អ្វី​នឹង​កើតឡើង​ក្រោយពេល​យក​ទឹក​គាប​ចេញពី​ខ្ទឹមបារាំង​មក​លាប​លើ​សក់ ចង់ដឹង​ម្តេច​មិន​សាក​ល៎​មើល​! – CEN