ឃាត់ខ្លួន​សកម្ម​ជនគ​ណ​បក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ម្នាក់ បាច​ត្រាក់​ឃោសនា​ជ្រើសរើស​កម្លាំង​ខុសច្បាប់ – CEN