ក្មេង​សុំទាន​ជួប​ឆ្កែ​អនាថា ៖ វាសនា​ពួកគេ​ចាប់ផ្តើម​ផ្លាស់ប្តូរ​ពី​ពេលនោះ​មក​! (មានវីដេអូ) – CEN