ស្ដ្រី​ម្នាក់​បាន​បាញ់រះ​កណ្ដាល​សួនច្បារ​ Quarry Bay – CEN