អាមេរិកៈ​ បាញ់រះ​នៅ​ស្នាក់ការ​កាសែត​ បណ្ដាលឱ្យ​មនុស្ស​យ៉ាងតិច ​៥​នាក់​ស្លាប់​ – CEN