ទា​ហ៊ាន​កូរ៉េខាងជើង​ម្នាក់ រត់​ផ្តាច់ខ្លួន​ទៅ​កូរ៉េខាងត្បូង តែ​ត្រូវ​បាញ់​ឲ្យ​រងរបួស​ដោយ​ទា​ហ៊ាន​គ្នាឯង​ – CEN