ញាក់សាច់​! កូនប្រុស​ទាំង ៣​នាក់​របស់លោក ព្រាប សុវត្ថិ ធ្វើឱ្យ​អ្នកផ្សារ​ឈរ​មើល​ព្រោងព្រាត ខណៈដែល​… – CEN