វះ​ពោះ​ថ្លា​ន់ វេជ្ជបណ្ឌិត​ភ្ញាក់ផ្អើល​នឹង “​វត្ថុ​ចម្លែក​” យកចេញ​ពី​ក្រពះ​ – CEN