បណ្ឌិត​ស្រី​ម្នាក់​បាន​រកឃើញ​សារធាតុ​ព្យាបាល​មហារីក​ពី​ឈើ​ព្រៃ​នៅ​ខេត្ត Quảng Trị ប្រទេស​វៀតណាម​ – CEN