ឆ្នាំ​២០១៧ ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​កម្ពុជា និង​សហគម​អឺរ៉ុប​មាន​ជាង​៦​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN