អ្នកគាំទ្រ​វ័យក្មេង​ម្នាក់​ត្រូវ​ក្រុម​សន្តិសុខ​ដេញចេញ ពេល​រត់​ទៅ​រក Messi ប៉ុន្តែ Messi បាន​ធ្វើ​រឿង​ ​មួយ​នេះ​គួរឲ្យ​សរសើរ​ (មានវីដេអូ) – CEN