​រដ្ឋបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង និង​រៀបចំ​រមណីដ្ឋាន​ប្រាសាទបាសាក់​ឱ្យក្លាយ​ទៅ​ជា​តំបន់​រមណី​ដ្ឋា​ន​ទេសចរណ៍​ប្រចាំ​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ – CEN