បេ​នី យ៉ាំង លេង​មួយ​ក្បាច់ៗ​ចេញមក ធ្វើឱ្យ​បុរសៗ​ឈាម​ច្រមុះ​អស់ហើយ – CEN