ទាញ​កាំបិត​ដេញ​កាប់​អ្នកភូមិ ព្រោះ​ញៀន​ថ្នាំញៀន អាវុធហត្ថ​ឃាត់ខ្លួន​ – CEN