ដើម្បី​បង្កលក្ខណ​:​សប្បាយ​បន្ថែម​ជូន​ពលរដ្ឋ​ឱកាស​បុណ្យ​ឯករាជ្យ ៖ ប្រណាំងទូក​នៅ​អាង​ត្រពាំងថ្ម​ស្រុក​ភ្នំស្រុក​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ – CEN