ថៃ ៖ ក្រុម​ជួយសង្គ្រោះ​ស្ថិតនៅ​ចម្ងាយ​ពី ក្មេងៗ​ដែល​បាត់​ខ្លួន​ទាំង​ ១៣​ នាក់ ​ក្នុង​រូងភ្នំ​តែ 2 គីឡូម៉ែត្រ​តែប៉ុណ្ណោះ​ – CEN