សោកនាដកម្ម​គួរឱ្យ​តក់ស្លុត​មួយ មនុស្ស​១១​នាក់​ក្នុង​គ្រួសារ​មួយ​ត្រូវ​ចង​ក្រណាត់​បិទ​ភ្នែក រួច​ព្យួរ​ក​ – CEN