ប៉ូលិស​អាមេរិក​ចាប់​ជនល្មើស​ប្រើ​កាំបិត​វាយប្រហារ​លើ​មនុស្ស​៩​នាក់​ – CEN