​ឃុំខ្លួន ជនដៃដល់​៣​នាក់ សម្លាប់​ស្ដ្រី​រកស៊ី​ចង​ការប្រាក់​ – CEN