​អគ្គនាយកដ្ឋាន​កាំកុងត្រូល បើក​យុទ្ធនាការ​ត្រួតពិនិត្យ​តម្លៃ​ប្រេង​ទូទាំង​ប្រទេស ដោយ​ពិនិត្យ​ស្ថានីយ​ប្រេង​ជាង​៩០ – CEN