រដ្ឋសភា​នឹង​កាត់ផ្តាច់​ប្រាក់ខែ​តំណាងរាស្ត្រ ជំនួយការ ទីប្រឹក្សា នៅពេល​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ត្រូវ​រំលាយ​ – CEN