រកឃើញ​ហើយ​!!! ក្រុមបាល់ទាត់​ក្មេង​វ័យ​ជំទង់​១២​រូប ព្រមទាំង​គ្រូបង្វឹក​ម្នាក់​ហើយ​អ្នក​ទាំងអស់​សុទ្ធសឹង​នៅមាន​ជីវិត​ (មានវីដេអូ) – CEN