ព័ត៌មាន​បន្ថែម​រូបភាព​សង្គ្រោះ​ក្រុមបាល់ទាត់​ក្មេង​វ័យ​ជំទង់​និង​គ្រូបង្វឹក​១៣​រូប​(មានវីដេអូ) – CEN