ស្តាប់​សម្លេង​សន្ទនា​ជួបគ្នា​លើកដំបូង រវាង​អ្នក​មុជទឹក​អង់គ្លេស និង​ក្មេងៗ​ដែល​ជាប់គាំង​នៅក្នុង​រូងភ្នំ Tham Luang អស់​រយៈពេល​១០​ថ្ងៃ (​វីដេអូ​) – CEN