ទីបំផុត​ក្មេងស្រី​ដែល​ត្រូវ​សត្វ​សំពោច​ខាំ​ខ្ទេច​មុខ​ពាក់កណ្តាល ទទួលបាន​មុខមាត់​ថ្មី​ហើយ​ – CEN